Арттерапията е основен терапевтичен подход, включен в рехабилитационна дейност на Ка Спорт – ТРАМПЛИН. Работим предимно с метода на експресивната арттерапия. Тя се основава на превръщането на чувства в образ и откриване на смисъл. 

Използването на творческият потенциал и съответния продукт за терапевтични цели се основава на методи, заимствани от Карл Густав Юнг и има за цел достигане и достъп до несъзнаваното на индивида и възможността да то да стане видимо. 

Целенасочено използване на различни художествени техники и похвати, водено от специалист, помага за развиване на координация, творческо мислене, а също така и за по-лесно осъзнаване и изразяване на емоците, намиране на смисъл и подход към младежите. Част от артподходите, които са включени в нашата програма за лечение и рехабилитация на зависимост от наркотични вещества при подрастващи, са:

Арттерапията не включва само рисуване. В нея се включват много и разнообразни дейности, които развиват различни умения, както и имат различни нива на влияние върху психиката и емоциите на младежите.

Изкуството е универсален начин за отпускане на напрежението и изразяване на себе си, но за терапия, не трябва да се прилага самоцелно. Специалистите в център Ка Спорт – ТРАМПЛИН са психолози със солиден опит в работата със подрастващи, използващи наркотици, и на база познанията и опита си, могат да адаптират различните подходи, според индивидуалността и интересите на тийнейджърите. Така заедно с емоционалното разтоварване, достигат по-лесно до подрастващите и правят пътят на рехабилитацията по-лек.

 • рисуване чрез използване на различни техники и материали;
 • работа с текстове и литература (разкази, приказки и др.);
 • визуални и приложни изкуства (кино, скулптура, театър)
 • музика и танци

Използването на арттерапия, включено в рехабилитационната програма за лечение на наркозависимост при тийнейджъри има следните цели:

 • изграждане на доверие, мотивация, внушение на надежда;
 • диагностика на личността, разбиране и познаване на процесите на зависимостта, 
 • работа с целите, работа със съпротивите, работа с АЗ-образ, самооценка и развитие на комуникативни навици;
 • работа с чувства, потребности и мотиви; 
 • работа за телесно осъзнаване; 
 • семейни послания и сценарии; 
 • работа с границите, възстановяване на целостта;
 • превенция на срив и рецидив, както и спортни занимания.

Следете блога ни, за да получите повече информация за различните арттехники, които прилагаме.