Екип

Нашият екип са твоят ТРАМПЛИН, с помощта на който да надскочиш себе си и да прескочиш вредните модели на поведение!
ДейностиЗа контакт

Кои сме ние?

Запознай се с нашия екип

Екипът на терапевтичен център “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” се състои от професионалисти с богат опит в работата с подрастващи. Хората, с които работим, следват принципите за индивидуален подход и осигуряване на приятелска среда, които са необходими за личностното израстване и преодоляване на зависимостта в дългосрочен план.

Калин Петков

Калин Петков

Ръководител на програмата, Клиничен психолог и психотерапевт

Мартин Митев

Мартин Митев

Административен директор, Клиничен социален работник

доц. Пепа Митева

доц. Пепа Митева

Супервайзор

Боряна Хаджииванова

Боряна Хаджииванова

Психиатър

Галина Гълъбова

Галина Гълъбова

Арттерапевт

Дейности на членовете на екипа

В екипа на “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” всеки може да изпълнява различна роля, в зависимост от моментните нужди и съответните знания или опит, на човека в екипа ни. По-долу може да видиш различните типове дейности, които всеки от нас изпълнява.

Супервайзор

Работата на Супервайзора е свързана с мониторинга на екипа. Това е ежеседмична дейност, която включва още: разрешаване на трудности в работата, усъвършенстване на екипа като единица, повишаване на ефективността, проследяването и оценката на предлаганата дейност от екипа на ЦНСТ.

Ръководител

Той е отговорен за организирането, разпределянето, координирането и контролирането на всички дейности в Центъра. Представлява и подържа контактите ЦНСТ.

Психиатър

Прави оценка въз основа на интервюта със зависимия, семейството или близки до зависимия хора. Подпомага и провеждането на физически изследвания. Изследва нуждата от прилагане на медикаментозно лечение. Извършва мониторинг на състоянието на зависимия и оценка на неговия прогрес. Работи тясно с Клиничния Психолог и другите екипи.

Клиничен психолог

Провежда диагностициращи тестове, да обработва информацията и да диагностицира емоционални, психологически или поведенчески нарушения, да създаде и имплементира терапевтичен план за зависимия, да подпомогне пациентите си в достигането на лични, социални, обучителни цели, да прилага мониторинг на прогреса. 

Арт терапевт

Помага на резидентите да преодолеят емоционални, ментални и поведенчески трудности чрез включването и изразяването през творчески процес. Терапевтът има за цел да канализира енергията на участниците в рисуване, скулптиране и други форми на експресия, с цел да се осъзнаят вътрешните конфликти.

Ролята на терапевта е активно да участва в терапевтичния процес като подпомага и окуражава резидентите да разкриват себе си с цел преживяването на катарзис.

Други задачи на терапевта включват: планиране и фасилитиране на терапевтичната дейност, консултиране спрямо нуждите на клиента и неговото състояние, подпомагане на клиентите да изразяват себе си чрез изкуство, насърчава резидентите да изучават собственото си изкуство и да откриват значението му.

Социален асистент

Изпълнява ролята фасилитатор на ежедневния график в ЦНСТ и подпомага изпълнението на дейностите в него. Екипът следи за спазването на правилата и подържането на терапевтична среда. Други функции са ежедневните грижи за младежите, възпитание, организиране в ЦНСТ. Изграждането на умения приложими в живота, обучението на децата, лична хигиена, хигиена на помещението им, здравословно хранене, отговорности и изграждането на автономност у тях.

Педагог

Обучава децата и да предоставя нужното качество, съобразено с нормите на образованието и нивото на детето. 

Социален работник

Основната му дейност е свързана с консултиране, подкрепа и търсене на правилните ресурси за справяне с употребата на наркотични вещества. Идентифицира децата и младежите, които имат нужда от конкретната помощ, идентифицира нуждите на пациентите и подпомага тяхното реализиране, помага в кризисни ситуации, например, при проблеми със закона.

Свободни позиции

Стани част от екипа ни

За съжаление, момента не търсим нови попълнения за екипа. Но ако смяташ, че можеш да допринесеш с изключително умение, свържи се с нас. Може точно ти да си липсващата част от пъзела, която дори не подозираме, че търсим.