В рехабилирационен център ТРАМПЛИН за превенция при тийнейджъри, попадащи в рискови групи, при които има опасност за развитие на зависимост от наркотици или вече са започнали да употребяват психоактивнни вещества, използваме иновативния подход „връстници обучават връстници“. Научи повече по-долу…

„Стига си ми чел/а лекции за нещата от живота! Ти нищо не разбираш!“

Младежите имат достъп до огромно количество информация, а темата за вредата от наркотиците и опасните последствия от употребата на психоактивни вещества често е обсъждана както в семействата, така и в публичното пространство. Тийнейджърите обаче смятат, че всичко това се говори и пише от „поредния специалист, който знае за наркотиците само от книгите“ и който „си въобразява, че много ги разбира нещата“.

Омаловажаването на авторитети е характерна черта на периода на израстването, както и влиянието от мнението на връстниците. Освен това през пубертета и израстването, както и при зрелите хора, обективната информация не е единствената необходима предпоставка за вземането на решение. Дори тийнеджърът да има такава, често доста други фактори оказват влияние върху решението дали да употребява наркотици, или не. Част от тях са личната самооценка, ценностната система, семейната и социалната среда, натискът на обкръжението и други.

Peer-to-peer методът като превенция на употребата на наркотици при младежи

„Връстници обучават връстници“ е съвременен и доста популярен подход в превенцията на употреба на ПАВ. Ключът към неговата ефективност се крие във факта, че младите хора могат да говорят по проблемите  на език, който е различен от езика, на който говорят специалистите. По-лесното обсъждане на тази тематика между равни, благоприятно повлиява на знанията и мотивацията на младежи с рисково поведение.

Основата на превантивния подход „връстници помагат на връстници“ срещу употребата на психоактивни вещества е изключване на манипулативното налагане или всяването на страх у тийнейджърите. Това предизвиква съпротива у младежите и в определени случаи дори може да постигне обратния ефект.

Истина, вместо манипулация и страх, като превенция на употребата на ПАВ

По тази причина, екипът на рехабилитационен център ТРАМПЛИН, работещ за превенция на употребата на наркотици и личностно развитие при непълнолетни, се стреми към диалог между равни. Ние не четем лекции за вредата и негативите от употреба на упойващи субстанции. Тийнейджърите редовно слушат тези „навоучения“ и реакцията им в такива случаи е отказ за участие в диалога и блокиране на разговора с коментари като:

„Вие явно не сте пробвали наркотици, щом говорите така!“

Тийнейджърите вече са запознати с факта за приятните краткосрочни ефекти от употребата на опиати. Прикриването или отричането на този факт води до загуба на връзката с тийнейджъра и прекратява участието му в разговора. В неговите очите се превръщаме в манипулатори и ставаме поредните „СПЕЦИАЛИСТИ“, които му четат лекции за „нещата от живота“, за които знаят само от книгите.

Загубата на доверие и липсата на желание за участие в диалога от страна на младежа, би ни лишило от възможността да говорим за рисковете от тези приятни преживявания. А когато говорим за толкова сериозна тема като зависимост към наркотиците при млади хора, дори деца, е недопустимо, неадекватно и неефективно!

Ние вярваме в зачитането на личността и правото на избор на младежите!

Въпреки че няма напълна и безотказна гаранция за успех, в център за поведенческа терапия ТРАМПЛИН считаме, че истината е добър подход. Признанието, че психоактивните вещества въздействат на мозъка по начин, който има психологически и физически ефекти, считани  за приятни ни дава възможност да обърнем монетата и да разкажем спокойно за последствията от употребата на наркотиците. Предоставянето на обективна и пълна информация в този модел е акт на зачитане на личността и правото на избор.

По тази причина програмата за превенция ТРАМПЛИН не се изчерпва само с даване на „суха“ теория. Защото същинското вземане на решение идва след набавяне на достъпна информация и адекватно осмисляне от страна на непълнолетните. Следващата стъпка в превантивната дейност е, заедно с тийнейджърите, да преминем по пътя на обучение за идентификация на рисковите ситуации и фактори, които водят до употреба на наркотци и открием заедно подходящия път за ефективно справяне с тях. Това се случва взаимно и интерактивно.

Основните работещи фактори в превантивната програма за употреба на психоактивни вещества от деца и тийнеджъри са интерактивни обучения за вземане на решение, обучение за отстояване на позиция, справяне в конфликтни ситуации и развитие емоционалната интелигентност – зачитането, изразяването и управлението на емоциите. Това се случва чрез осъществяване на индивидуални и групови проекти, базирани на използването на инструментите на експресивната арт терапия, като рисуване, работа с глина и асоциативни  карти, фотография по метода „Фото светове“, релаксиращи практики, музика и други.

Повече информация за дейностите на център ТРАМПЛИН можете да научите тук »

Ако имате нужда от съвет или консултация, свържете се нас от тук
»