„Живот без дрога“ е програма на терапевтичен център ТРАМПЛИН, предлагаща превенция на употреба на наркотици от деца и младежи, както и рехабилитация на наркозависими подрастващи. Тя е първата по рода си в България. Основният фокус на програмата е психо-социалният статус на тийнейджърите, както и личностното функциониране на подрастващите, употребяващи психоактивни вещества (ПАВ).

Какво е ТРАМПЛИН и „Живот без дрога“?

Терапевтичен център ТРАМПЛИН е регистриран в началото на месец май, 2007 г., за да оказва помощ на деца и тийнейджъри, които са зависими от психоактивни вещества или попадат в рискови групи за употреба на наркотични вещества.

Основната цел на рехабилитационния център ТРАМПЛИН и програма „Живот без дрога“ е превенция и рехабилитация на зависимости при деца и младежи. Използваните подходи са подбрани от специалисти с познания и опит в областта на употребата на упойващи вещества и са насочени конкретно към спецификите на възрастта и психол-социалните нужди на деца и тийнейнджъри на възраст от 10 до 18-20 години.

Защо се появява „Живот без дрога“?

Социалният прогрес има не само положителни страни, но води със себе си и нови проблеми, сред които като икономическа криза, нови определения на понятието „общество“, разпадане на семейството и ценностната система. Начинът, по който се борим с тези „нежелани странични ефекти“ на прогреса, до голяма степен се определя от това колко често срещани са те в обществото, какво влияние му оказват, както и от начина, по който по-възрастните от нас се отнасят към тях.

Рефренът „Всички така правят“

Голяма част от младите хора вземат наркотици. В обществото има висока толерантност към безразборните полови връзки. Все по-често се среща алкохолизъм при подрастващи. Такива са фактите.

Това обаче означава ли, че такова поведение е желано, правилно или че трябва да се насърчава?

Във възрастта на изграждането на собствени ценности, откриване на света и себе си, искаш да опиташ от всичко. Затова за подрастващите не е трудно да стигат до извода, че след като обществото има търпимост, това означава, че го приема за нормално или дори го насърчава с „мълчаливо съгласие“. Тийнейджърите, които изпитват колебание, се поддават на натиска на модата, упражняван от връстниците им.

Подобно поведение обаче е рисково не само за техния живот, но и за обществото като цяло. Често повтаряме, че днешните деца са нашето бъдеще, но се замисляме, че е наше задължение днес да покажем границите на поведение и отговорностите, които имат, за да могат утре да живеят пълноценно живота си като възрастни.

По тази причина мисията на център за подрастващи ТРАМПЛИН и програмата за превенция и рехабилитация на младежи, употребяващи наркотици и упойващи вещества, е личностно изграждане и психо-социална интеграция на подрастващите, с чиято помощ да открият и запазят своето „Аз“ в реалния живот, а не в измислената реалност на психоактивните вещества.

Рискови области, в които работи „Живот без дрога“

Програма „Живот без дрога“ се стреми да помогне в рисковите области на неудовлетворени нужди, които изпитва цялото ни общество. Те оказват особено силно влияние на тийнейджърите, поради специфичната им възраст на търсене и изграждане на лична индивидуалност в периода на съзряване. Всяка нестабилност в идентичността на младия човек може да доведе до избор на лесни решения като алкохол и наркотици за справяне с объркващата реалност.

Център за личностно развитие ТРАМПЛИН, чрез програмата „Живот без дрога“, предлага позитивни решения за подрастващите в следните рискови за тях области:

Ниско самочувствие и липса на дълготрайни взаимоотношения

За младите хора става все по-трудно да развиват положителен образ за себе си в днешния объркан морален климат. В такава среда, юношите срещат затруднения и при изграждането и поддържането на трайни взаимоотношения.

В тези условия, подрастващите имат нужда от насока и модел, които да следват. В противен случай, ще се измъчват от несигурност, объркване, огорчение и безнадеждност до края на живота си.

Програмата за рехабилитация „Живот без дрога“ предоставя практическа помощ в изграждането на добро самочувствие, добри умения за общуване и трайни взаимоотношения.

Рисково поведение

Липсата на самочувствие и значими взаимоотношения могат да подтикнат младежите към прояви на рисково поведение като употреба на наркотици, алкохол и безразборен секс.

Отрицателните ефекти от подобно поведение може да включват:

  • заболявания, предавани по полов път (СПИН, хепатит и други);
  • нежелана бременност и аборти в юношеска възраст;
  • злоупотреба с наркотични вещества и алкохол;
  • емоционални проблеми, като депресия и опит за самоубийство.

Както беше споменато по-горе, в контекста на рисково поведение най-често се акцентира на злоупотребата с наркотични вещества и алкохол. То се счита за най-опасно и водещо до сериозни последици, сред които и възможността от заразяване с вируса на СПИН, което е една от основните опасности.

Според нас най-рисковата група за заразяване със СПИН са младежите, които водят активен и безразборен полов живот, злоупотребяват венозно с наркотици и/или проституират.

Честите случаи на рисково поведение у подрастващите, могат да се превърнат в заплаха за цялото общество. „Живот без дрога“ предлага психологическа и психиатрична помощ, с чиято помощ се търсят истинските причини за проявите на рисково поведение от страна на подрастващите, върху които се работи в процес на личностно израстване, така че младежите да открият подходящите основи на пълноценен живот.

Липса на морални ценности

От години слушаме, че сме в морален упадък. Обществото ни не може да се примири със себе си. То е в непрекъснато движение и това важи не само за България или Европа, а и за целия свят! Общественият климат се променя, взаимоотношенията придобиват нов смисъл и всичко това се крепи на една невидима ценностна система, чието име е „законен интерес“. Но интерес, насочен не към другите хора, общността или семейството, а личен.

Характерът определя начина, по който възприемаме себе си, нашето поведение и взаимоотношения. Корените на характера се намират в ценностната ни система. Моето поведение, взаимоотношения, мироглед и особено моят характер се определят от това, което приемам за истина.

Трите най-важни думи в нашия речник са „аз“, „моето“ и „на мен“.

Вярата в искрените подбуди се счита за наивна, а сблъсъкът на интереси за съжаление води до криза. Изглежда, егоцентричността е излязла извън дългогодишните си граници и става все по-безочлива, готова да постигне всичко, дори безсрамно да стъпче другите под краката си. Писаните или неписаните морални закони, които поставяха границите на непристойното поведение, сякаш изчезнаха. Безусловните морални ценности, които всички заедно изповядвахме, също ги няма. Всеки сам определя ценностната си система и тези индивидуални ценностни системи не намират общ език.

Кой ще реши коя ценностна система е правилната?

Юношите усещат липсата на ценности. Изключително трудно им е да се приспособят към „правилата на живота“. А какво можем да очакваме от тях, когато „правилата“ постоянно се менят?

Семейството е основното място, където детето научава за ценностите. Тъй като броят на разводите и нестабилните семейства е изключително висок, образователната система и програмите за превенция като „Живот без дрога“ започват да играят все по-голяма роля в изграждането на морални ценности у подрастващите.

Какво ще ти предложи програмата „Живот без дрога“

Рехабилитационната програма за наркозависими деца и тийнейджъри „Живот без дрога“ има за основа не само спирането на употребата на наркотици и упойващи вещества от подрастващите. Нашата цел е осъзнаване и преодоляване на себе си. Ние даваме възможност на младежите да открият своето ново „Аз“, с което могат да живеят в хармония, преодолявайки на дълбоките личностни и психо-социални причини, които са в основата на употребата на ПАВ.

От медицинска гледна точка, преодоляването симптомите на абстиненция не представлява проблем. В контролирани от лекар условия, може да протече успешно за сравнително кратък период от време – около 10 – 20 дни. Много по-голямо предизвикателство е да се подпомогне мотивацията за промяна у зависимия човек по време на рехабилитация, както и да бъде подкрепен в справянето с риска от рецидив. Ето защо добрата и продължителна психо-социална подкрепа е задължителна за успешното протичане на възстановителният процес.

Програмата „Живот без дрога“ предлага гъвкав подход, който съответства на индивидуалните нужди на всеки участник в нея. Рехабилитацията на зависимости е нелек и продължителен процес, особено когато става дума за малолетни и непълнолетни наркозависими. ТРАМПЛИН прилага разнообразни съвременни подходи, но винаги има нещо, което остава непроменено в процеса на възстановяване, а именно съчетаването на психо-социална помощ, достатъчно дълга реабилитации и подкрепа след спиране на употреба на наркотични вещества.

Надскочи себе си! Намери своето Аз отвъд зависимостта!

Най-трудната битка е тази със себе си, но не е нужно да си сам в нея! ТРАМПЛИН и програма „Живот без дрога“ са до теб, за да ти помогнат да поемеш отговорност за живота си и да откриеш своето по-добро Аз, без оковите на зависимостта.

Надскочи себе си! Направи една малка крачка още сега – свържи се с нас »