Сертификация

Разбери кои институции са ни гласували доверие, за да можем с увереност да кажем, че имаме всички компетенции да ти помогнем да постигнеш своето по-добро "АЗ"
Другите за насСвържи се с нас

Надскочи себе си

Как ти помагаме да изградиш по-добра версия на себе си

Прочети повече за това какво прави Рехабилитационен център „Трамплин“, за да ти помогнем да надскачаш себе си всеки ден в страницата „Дейности“. Подробности за нашите активности, ще научиш и от линковете по-долу. 

Арт терапия

Подготовка за училище

Консултации с близките

Спорт

Център за ресоциализация

Превенция

Личностно реструктуриране

Индивидуална и групова терапия

Терапевтична общност

СЕРТИФИКАЦИЯ

Лицензи

  • Министерство на труда и социалната политика – Агенция за качеството на социалните услуги: Лиценз Л-3129-1256/20.07.2022 за предоставяне на социалната услуга „Информиране и консултиране„; целева група: „Всички деца: деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, а ако учат – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, употребяващи психоактивни вещества, техните семейства и близки“ 
  • Министерство на труда и социалната политика – Агенция за качеството на социалните услуги: Лиценз за резидентна грижа Л-3129-1257/20.07.2022 за предоставяне на социалната услуга „Застъпничество и посредничество„; целева група: „Всички деца: деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, а ако учат – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, употребяващи психоактивни вещества, техните семейства и близки“ 
  • Министерство на труда и социалната политика – Агенция за качеството на социалните услуги: Лиценз Л-3129-1258/20.07.2022 за предоставяне на социалната услуга „Терапия и рехабилитация„; целева група: „Всички деца: деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, а ако учат – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, употребяващи психоактивни вещества, техните семейства и близки“ 
  • Министерство на труда и социалната политика – Агенция за качеството на социалните услуги: Лиценз за резидентна грижа Л-3129-1259/20.07.2022 за предоставяне на социалната услуга „Обучение за придобиване на умения„; целева група: „Всички деца: деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, а ако учат – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, употребяващи психоактивни вещества, техните семейства и близки“
  • Министерство на труда и социалната политика – Агенция за качеството на социалните услуги: Лиценз за резидентна грижа Л-3129-1260/20.07.2022 за предоставяне на социалната услуга „Резидентнта грижа„; целева група: „Всички деца: деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, а ако учат – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, употребяващи психоактивни вещества, техните семейства и близки“ 

 

Лиценз за информиране и консултиране Л-3129-1256/20.07.2022
Лиценз за застъпничество и посредничество Л-3129-1257/20.07.2022
Лиценз за терапия и рехабилитация Л-3129-1258/20.07.2022
Лиценз за обучение за придобиване на умения Л-3129-1259/20.07.2022
Лиценз за резидентна грижа Л-3129-1260/20.07.2022
НЦН - Лиценз №309/29.06.2016

СЕРТИФИКАЦИЯ

Лиценз за програма по психо-социална рехабилитация

Национален център по наркомании – Съгласие за осъществяване на програма за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества; рег. № 309/29.06.2016 г.

Сертификация

Удостоверения

  • Министерство на правосъдието – Удостоверение №12/14.05.2012 за вписване на Сдружение „Спортен клуб Ка Спорт“ в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност
  • Министерство на физическото възпитание и спорта – Удостоверение, изх. №5355/29.05.2012, за вписване в Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове;
  • Министерство на физическото възпитание и спорта – Удостоверение, изх. №2409/28.04.2020, за вписване в Регистъра на лицензираните спортни федерации и спортните клубове

искаш да надскочиш себе си?

Свържи се с нас по всяко време

Телефон: 0885 82 21 10

Имейл: you@tramplincenter.com