Къщата

Това е мястото където терапевтична общност "Трамплин" извършва рехабилитация, личностно развитие и интеграция на деца и младежи, застрашени от употреба на психоактивни вещества.
ЕкипКонтакти

Нашата мисия & Визия

Целта ни е да помогнем на тийнейджърите да надскочат себе си

Нашата мисия е да постигнем цялостна промяна в начина на мислене на децата и младежите, така че да израснат като личности, без да търсят увереност или бягство във вредни за тях поведенчески модели.

Мисия и цели

Поради тенденциите за увеличаваща се употреба на стимуланти и нови психоактивни вещества предимно от млади хора, а все по често и от непълнолетни, се налага прилагането на нови подходи в лечението и психосоциалната рехабилитация. Именно такива нови подходи предлага в последните години сдружение спортен клуб “КА спорт”. Трамплин е резидентна услуга с адаптиран режим за психо-социална рехабилитация на непълнолетни, страдащи от зависимост към психоактивни вещества.

Нашият екип

Рехабилитационен център „Трамплин“

Сертификация

Програма „Живот без дрога“

Често задавани въпроси

Нашите ценности и цели