Умението за решаване на проблеми е важно за развитието на тийнейджърите. Можете да помогнете на детето си да го развие, въвличайки го в решаване на проблеми у дома – както когато става дума за решения, които трябва да се вземат от цялото семейство, така и за такива, които не го засягат лично.

Спокойната комуникация, активното слушане и правенето на компромиси са ключът към това да помогнете на подрастващите да изградят свои техники за решаване на проблеми.

Зашо умението за решаване на проблеми е толкова важно, особено в тийнейджърска възраст?

Всеки човек ежедневно попада в различни ситуации, в които се налага да решава проблеми, независимо от възрастта. Ние обаче не се разждаме с умението за решаване на проблеми и трябва да го развием. В противен случай, когато човек се сблъска със сериозен проблем и не знае как да се справи, се опитва или да го избегне, или да се направи, че не съществува, като „си скрие главата в пясъка“. Това важи особено тийнейджърите, които при наличие на проблем и липса на умение за справяне с него, се опитват да избягат от реалността, като нерядко, смятат, че наркотиците им предлагат изход от ситуацията.

Затова още от ранна възраст подрастващите трябва да започнат да изграждат умение за решаване на проблеми, както и да се научат да потърсят съвет или помощ, когато са изправени пред предизвикателство, с което не могат да се справят.

При изграждането на подходи за решаване на проблеми, най-важните умения, които трябва да имаме са следните:

  • спокойна мисъл и слушане;
  • вземане под внимание на различни възможности и уважение на нуждите и мнението на другите хора;
  • намиране на конструктивни решения и, когато ситуацията го изисква, правене на разумни компромиси.

Умението за решаване на проблеми е умение за цял живот. То е високо ценено както социални, така и в професионални ситуации.

Когато тийнейджърите придобият умения и стратегии за самостоятелно решаване на проблеми и избягване на конфликтини ситуации, те се чувстват по-силни личности. Това ще им помогне да бъдат по-независими и да могат самостоятелно да взимат правилни решения за живота си.

Както споменахме, изграждането на умения за решаване на проблеми започва още у дома. За целта трябва да включвате тийнейджъра в обсъждане на проблеми, които касаят цялото семейство, но не е задължително да спирате до там. Можете да се обърнете към подрастващия за съвет по проблем, който не го засяга лично. Също така, можете да се опитате да се включите, когато детето има проблем, с който не може да се справи.

Инвестирайки време и енергия в изграждането на умения за решаване на проблеми у тийнейджъра, посланието, което му изпращате е, че цените приноса на детето за решенията, които оказват влияние върху вашия живот. Това не само ще помогне на подрастващия да взема по-добри решения за собствения си живот, но и ще направи връзката ви с детето по-силна.