Причините тийнейджърите да използват наркотици са също толкова сложни, колкото самите тях, както и също толкова индивидуални. Всеки подрастващ има своя причина да започне да употребява психоактивни вещества, но има и някои „универсални“, от които можем да започнем. Тях ще разгледаме в тази статия.

В борбата със зависимостите е важно е да опитаме да разберем откъде може да идва интересът към наркотиците и алкохола, особено когато става дума за младежи и тийнейджъри. Освен рисковите фактори, младежите имат и собствени причини за използване на забранени субстанции. В тази статия са посочени някои от ключовите фактори, които оказват влияние на подрастващите да вземат решение за употреба.

Влияние от други хора

Децата и младежите виждат техните родители и други възрастни да пият алкохол, да пушат цигари и понякога дори да употребяват други субстанции. Понякога в приятелска компания подрастващите подтикват другите да пийнат едно и да пушат трева.

Основната причина тийнейджърите да започнат да употребяват определени субстанции, като наркотиците и алкохола, е защото те са забранени за тях, лесно достъпни и защото виждат, че техните приятели употребяват.

Популярна култура

Четиридесет и пет процента от тийнейджърите са съгласни, че

„Според филмите и телевизионните предавания приемането на наркотици е нещо нормално, което може да бъде правено“

PATS 2012

Затова трябва да внимавате за информацията, която вашият син или дърщеря приема, особено когато се касае за медия – филми, предавания, видеа и други. Важно е да разговаряте (не да назидавате) с детето или тийнейджъра за това и да му обяснявате за използването на художествени похвати и внушения в телевизията и в киното. Така то ще добие представа за разликата между реалност и фикция.

Бягство или самолечение

Пубертетът е време на променливи настроения и търсене на индивидуални решения на проблемите. Когато подрастващите се чувстват нещастни или неразбрани и не могат да намерят здравословен отдушник за неудовлетвореността си или доверен съветник, те може да потърсят утеха в химията.

Тийнеджърските години могат да са тежки за някои младежи и могат да окажат различно емоционално влияние върху децата, понякога дори могат да доведат до лека или по-тежка форма на депресия.

Когато тийнейджърите смятат, че могат да вземат нещо, което да ги накара да се почувстват по-добре, малцина от тях биха могли да устоят на изкушението.

Скука

Подрастващите, които не понасят да бъдат сами, имат проблеми със задъжането на вниманието или жадуват за приключения и нови изживявания, са сред най-често употребяващите наркотици.

Пиенето на алкохол, пушенето на марихуана или дори употребата на по-тежки субстанции не само занимава вниманието им и им предостaвя „нещо за правене“, а им помагат и да запълнят вътрешната празнота, която чувстват.

Бунт и отдушник на агресията

Младежите търсят начин да изразят индивидуалността и самостоятелността си. Затова всяко нещо, на което е поставено клеймото „забранено“ е най-желано. Първи в списъка на всеки подраставащ са тези, за които е получавал най-много заплахи от родителите си. Обикновено това са алкохолът и наркотиците.

Допълнително, алхоколът и наркотиците са „отдушник“ за агресията на някои тийнеджъри, без да поемат отговорност за поведението си, извинявайки се, че не са били себе си, а са били под влияние на субстанция. Например, алкохолът е най-доброто „лекарство“ за ядосания тийнейджър и му дава свободата да покаже свободно агресия. Метаамфетамините също засилват агресивността, подтикват към насилие и могат да бъдат много по-опасни и с по-силно въздействие от алкохола. От друга страна, марихуаната често се използва за избягване на подобни състояния и за успокоение.

Моментно удоволствие

Наркотиците и алкохолът имат бързо въздействие върху организма. Първоначалният ефект е наистина приятно усещане. Без да помислят за това какво може да последва, тийнейджърите започват да употребяват психоактивни субстанции, защото те им носят краткосрочно усещане за щастие.

Липса на самочувствие

Много от срамежливите подрастващи, които страдат от липса на самочувствие се залъгват, че могат да направят определени неща само под въздействието на алкохол или наркотици. Не само, че по този начин споделят общ интерес с останалите хора наоколо, но го има и психологическата стабилност, че ако направиш или кажеш нещо глупаво, всички ще си помислят, че е в следствие на алкохола или нарокотиците.

Неинформираност

Може би най-лесно предотвратимата причина за употреба на психоактивни вещества е непълната или липсваща информация за наркотиците и алкохола. Почти всеки тийнейджър има един или повече приятели, самозвани експерти в областта на различни опияти, които уверяват приятелите си, че рисковете от употреба на забранени вещества са минимални. Тъй като всички около него признават тези хора за „разбирачи“, много е вероятни и вашето дете да ги приеме като достоверен източник на информация.

По тази причина, навременното и правилно поднасяне на информация на децата и младежите позволява те да разполагат с реални факти за опасността от употребата на наркотици и сами да вземат информирано решение за живота си.


Имате нужда от съдействие или допълнителна консултация?

Екипът на център за личностно развитие на подрастващи ТРАМПЛИН е на разположение – свържете се с нас още сега »

Ако искате да прочетете повече за нас и нашата дейност, посете следните страници: